Mới có 18.807 tỷ đồng được giải ngân

Trong năm 2021, Hà Nội được giao 4.755 dự án. Trong đó, có 221 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố (23 dự án án khởi công mới, 198 dự án chuyển tiếp) và 4.534 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách quận, huyện, xã, phường.

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 Thủ tướng Chính phủ giao cho Hà Nội là 41.788 tỷ đồng. Tổng số kế hoạch vốn HĐND thành phố giao và các thông báo bố trí vốn theo cơ chế linh hoạt (không bao gồm phần giải ngân qua Quỹ đầu tư phát triển và ghi thu ghi chi các dự án BT qua Sở Tài chính) là 44.760 tỷ đồng.

Tính đến ngày 22/11/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội mới giải ngân được 18.807 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch vốn HĐND thành phố giao và đạt 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là một tỷ lệ thấp so với mặt bằng chung của cả nước.

Nguồn: Kho bạc Nhà nước Hà Nội Đồ họa: Hồng Vân
Nguồn: Kho bạc Nhà nước Hà Nội Đồ họa: Hồng Vân

Theo thống kê, đa phần các quận, huyện của Hà Nội đều đang có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 40%. Điển hình có 7 quận, huyện, thị xã thực hiện dự án thuộc nguồn ngân sách thành phố có tỷ lệ giải ngân dưới 10% hoặc chưa thực hiện giải ngân: Nam Từ Liêm (0%); Ba Đình (0%); Hoàng Mai (0%); Ứng Hòa (0,4%); Sơn Tây (3,3%); Mỹ Đức (3,9%), Thạch Thất (4,7%).

Theo KBNN Hà Nội, việc giải ngân thấp vẫn chủ yếu do phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, trong thời gian này, số lượng hồ sơ gửi ra Kho bạc thanh toán đã giảm đáng kể do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA) chưa có khối lượng nghiệm thu.

Ngoài ra, KBNN Hà Nội cũng nhận định, các chủ đầu tư, BQLDA đồng thời phải thực hiện giải ngân song song kế hoạch vốn của năm 2020 kéo dài và vốn 2021, do đó cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021. Một số dự án khởi công vào cuối năm 2020 đã tạm ứng hợp đồng từ vốn kế hoạch năm 2020 hiện đang phải thực hiện hoàn trả khối lượng thanh toán tạm ứng sang năm 2021 theo quy định.

Điểm sáng trong bức tranh tổng thể giải ngân

Mặc dù có nhiều khó khăn trong công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2021, nhưng theo báo cáo của KBNN Hà Nội, tại một số quận, huyện, BQLDA đã có những cách làm riêng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giúp cho bức tranh giải ngân của thành phố có thêm điểm sáng. Cụ thể như huyện Thanh Trì đến nay đã giải ngân đạt 100%; quận Đống Đa đạt 93%; Bộ Tư lệnh thủ đô đạt 70,7%; BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội đạt 64,5%; BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đạt 55%...

Kho bạc Nhà nước Hà Nội sẽ làm thêm giờ để thúc đẩy công tác giải ngân

Từ giữa tháng 12/2021 đến hết tháng 1/2022 là cao điểm giải ngân cuối năm. Theo đó, Kho bạc Nhà nước Hà Nội sẽ thực hiện làm thêm ngoài giờ đến khi hết hồ sơ thanh toán vốn đầu tư trong ngày.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tổ công tác liên ngành để trực tiếp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của từng dự án, thủ tục giải ngân của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Đông Sơn - huyện Chương Mỹ theo kế hoạch đến tháng 4/2022 sẽ hoàn thành, đến nay dự án đã hoàn thành 60% khối lượng công trình. Dự án có kế hoạch vốn năm 2021 được giao 30 tỷ đồng, đến hết tháng 9 vừa qua, số vốn này đã được giải ngân xong.

Ông Đào Văn Thắng - Trưởng phòng Quản lý dự án PPP- BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Hà Nội cho biết, dự án cũng gặp khó khăn chung đó là giá cả nguyên vật liệu (thép, xăng dầu) tăng và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, do đây là dự án cấp bách phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (trạm bơm cũ đã hỏng) nên Ban đã lập kế hoạch phòng chống dịch theo biện pháp thực hiện 3 tại chỗ (ăn, ở, làm việc) cho công nhân. Với kế hoạch này, Ban đã đề xuất với thành phố cho phép thực hiện ngay cả khi toàn thành phố thực hiện giãn cách và đã được chấp thuận.

Ngoài ra, BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng làm việc với nhà thầu để cùng khắc phục khó khăn khi giá cả nguyên vật liệu tăng và chi phí cho công nhân bị tăng lên. “Với cách làm riêng cùng sự đồng lòng của nhà thầu để vượt qua khó khăn nên tới nay dự án vẫn đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt”- ông Thắng chia sẻ.

Dự án Xây dựng mới trạm bơm và hoàn chỉnh hệ thống tiêu Yên Sơn (Trạm bơm tiêu Yên Sơn) được xây dựng để đảm bảo tiêu nước chủ động cho gần 1.499 ha đất phát triển đô thị, đồng thời tạo lập cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng bộ để thu hút đầu tư, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội của vùng. Dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2021 là 45 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được gần 44 tỷ đồng, đạt trên 97% kế hoạch.

Đến thời điểm này còn hơn 2 tháng nữa để thực hiện giải ngân (gồm cả tháng 1/2022), trong khi nguồn vốn phải giải ngân còn khá nhiều (gần 60% kế hoạch). Theo đó, với trọng trách là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn, KBNN Hà Nội đang tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian kiểm soát chi để không có hồ sơ tồn đọng.

Mặt khác, KBNN Hà Nội thực hiện thanh toán 100% các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản của các chủ đầu tư, BQLDA qua dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo nhanh chóng, kịp thời.

Với những công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ nâng tỷ lệ chung của cả thành phố, do đó, KBNN Hà Nội sẽ chủ động nắm vững tình hình giải ngân của từng dự án này, từ đó, phối hợp với các sở, ngành báo cáo kịp thời UBND thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.