THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

2. Tên gói thầu: Gói thầu thiết bị số 2: Cung cấp lắp đặt 08 thang máy.

3. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá – thư viện Trường Đại học Tài chính – Maketing.

4. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 18/4/2014 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 05/5/2014 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án Trường Đại học Tài chính – Marketing:

Địa chỉ: 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM.

Điện thoại: 08.66536855. Fax: 0 8.38729233.

8. Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng/ 1 bộ.

9. Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 05/5/2014.

10. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

11. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 05/5/2014, tại Ban Quản lý dự án Trường Đại học Tài chính - Marketing (2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).

Trường Đại học Tài chính - Marketing kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đ.T