kiểm tra sau thông quan

Cán bộ Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội chống thất thu thuế qua rà soát, kiểm tra hồ sơ sau thông quan của DN. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, tính đến 20/12/2014, toàn ngành đã thực hiện KTSTQ 3.412 cuộc, gồm 2.675 cuộc kiểm tra tại cơ quan hải quan và 737 cuộc kiểm tra tại trụ sở DN.

Qua KTSTQ, các cơ quan hải quan đã ra quyết định truy thu 1.091 tỷ đồng (bằng 123% so với cùng kỳ năm 2013); đã thực thu vào NSNN 1.096 tỷ đồng (bằng 128% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm cả thu nợ từ những năm 2013 chuyển sang).

Trong năm 2014, công tác KTSTQ của ngành Hải quan tập trung trọng điểm vào các DN, lĩnh vực, mặt hàng có rủi ro cao; các DN nhập khẩu thiết bị y tế, hàng tiêu dùng nhạy cảm nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước ASEAN có dấu hiệu khai thấp trị giá để trốn thuế.

Trong năm 2014, hoạt động thu thập phân tích thông tin, triển khai kiểm tra một số mặt hàng, lĩnh vực, loại hình mới như kho bảo thuế, kho ngoại quan, doanh nghiệp chế xuất... được quan tâm, mở rộng.

Qua công tác KTSTQ, ngành Hải quan đã hướng dẫn giúp DN hiểu rõ quy định của pháp luật, khai báo đúng quy định, xử lý các sai sót, ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố tình sai phạm.

Đồng thời, ngành Hải quan cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền, các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi các quy định của chính sách, chuyển bộ phận quản lý rủi ro xem xét, phân luồng kiểm tra quản lý phù hợp, góp phần chống gian lận thương mại, tăng thu cho NSNN./.

Hải Anh