Hai mã hàng sẽ áp dụng cấp phép nhập khẩu tự động theo quy định tại Thông tư này gồm: mã hàng 3102.10.00 Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước; mã hàng 3105.20.00 Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố cấu thành là nitơ, phospho và kali.

Giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô hàng, có giá trị thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Bộ Công Thương xác nhận.

Cơ quan cấp Giấy phép nhập khẩu tự động là Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương.

Trường hợp Giấy phép nhập khẩu tự động bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, thương nhân gửi văn bản giải trình, đề nghị cấp lại giấy phép về cơ quan cấp phép, kèm theo đơn đăng ký và được xem xét cấp lại trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Phân bón tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; Phân bón nhập khẩu để khảo nghiệm, làm hàng mẫu, nghiên cứu khoa học không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành.

H.L