Cụ thể, theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế - văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan quản lý Môi trường Đài Loan (EPA) có thông báo quy định của Đài Loan về hạn chế nhập khẩu các sản phẩm có chứa amiăng.

Từ 1/5/2023: Đài Loan cấm nhập khẩu các sản phẩm có chứa amiăng
Từ 1/5/2023: Đài Loan cấm nhập khẩu các sản phẩm có chứa amiăng. Ảnh: Minh họa

Kể từ ngày 1/5/2023, Đài Loan cấm nhập khẩu các sản phẩm có chứa amiăng. Việc nhập khẩu các sản phẩm có chứa amiăng chỉ được phép khi nhà nhập khẩu có văn bản đề nghị và được Cơ quan quản lý của trung ương của Đài Loan cấp phép nhập khẩu trong 3 trường hợp.

Đó là, nhập khẩu với mục đích sử dụng bảo vệ dân chúng và quân sự; nhập khẩu với mục đích thí nghiệm, nghiên cứu, đào tạo; không có sản phẩm thay thế phù hợp cho các sản phẩm không chứa amiăng.

Chính vì vậy, Cục Xuất nhập khẩu thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Đài Loan được biết để có biện pháp chủ động trong sản xuất, kinh doanh để tránh thiệt hại đáng tiếc.

Theo Cơ quan quản lý Môi trường Đài Loan (EPA) thông báo quy định của Đài Loan về hạn chế nhập khẩu các sản phẩm có chứa amiăng được xây dựng trên cơ sở Điều 21 Luật Xử lý chất thải và rác thải.