HQ

Cán bộ hải quan kiểm tra lô hàng nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, 2 thủ tục về y tế được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) là thủ tục cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường; cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 2 thủ tục hành chính nêu trên trên hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan cho cán bộ hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các thông báo giấy phép theo 2 thủ tục trên nếu các thông báo giấy phép này đã được cấp thông qua NSW.

Tổng cục Hải quan lưu ý, giấy phép nhập khẩu theo 2 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp trước ngày 15/9/2021 dưới dạng bản giấy vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố hỗ trợ Bộ Y tế triển khai thí điểm kết nối 5 thủ tục hành chính về trang thiết bị y tế tham gia NSW từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/9/2021.

Đó là thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng./.

Ngọc Linh