Hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài có xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) nhưng không gửi hóa đơn cho phía nước ngoài, khi xuất hóa đơn phát hiện sai sót chúng tôi thông báo cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS - HĐĐT, sau khi nhận được phản hồi chấp thuận của cơ quan thuế thì chúng tôi lập HĐĐT mới hay lập lại HĐĐT mới thay thế có dòng chữ “thay thế cho hóa đơn mẫu số....”?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp được lựa chọn việc hủy hóa đơn và lập hóa đơn mới hoặc lập hóa đơn thay thế.

Trường hợp doanh nghiệp chọn việc hủy hóa đơn thì phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới cơ quan thuế và lập hóa đơn mới. Trường hợp doanh nghiệp chọn việc lập hóa đơn thay thế thì không phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới cơ quan thuế.

Hỏi: Nếu trong trường hợp Bên mua nhận được hóa đơn từ Bên bán kiểm tra hóa đơn vẫn hợp lệ. Tuy nhiên thấy ngày Bên bán ký hóa đơn và ngày cơ quan thuế cấp mã không trùng khớp. Xin hỏi hoá đơn đó có vi phạm gì không? Có hợp lệ không?

Trả lời: Cơ quan thuế thực hiện cấp mã hóa đơn sau khi tiếp nhận dữ liệu hóa đơn đã đầy đủ nội dung (bao gồm cả chữ ký số). Trường hợp người bán gửi cơ quan thuế cấp mã vào thời điểm chuyển tiếp giữa các ngày có thể dẫn tới tình trạng ngày người bán ký và ngày cấp mã hóa đơn không trùng khớp. Hóa đơn này vẫn được coi là hợp lệ.

Hỏi: Theo Nghị định 15 quy định về giảm thuế GTGT từ 1/2/2022 đến 31/12/2022. Đối với đơn vị sản xuất điện, sản lượng điện của tháng 1/2022 xuất hóa đơn vào tháng 2/2022 (không quá 7 ngày tháng kế tiếp) Cụ thể, ngày 5/2/2022 thì thuế suất là 10% hay 8%?

Trả lời: Ngày 23/3/2022, Bộ Tài chính có công văn 2688/BTC-TCT hướng dẫn về thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đã hướng dẫn cụ thể:

“Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.” Đề nghị doanh nghiệp căn cứ hướng dẫn tại công văn 2688/BTC-TCT nêu trên để thực hiện.