Rất cần thiết phải có nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu

Ngày thứ 2, 20/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Sau thảo luận của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tuần tới, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều chính sách thuế quan trọng
Thuế tối thiểu toàn cầu không phải là điều ước hay cam kết quốc tế.

Vào ngày làm việc cuối cùng của đợt họp thứ nhất của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày trước Quốc hội dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Bộ trưởng cho biết, thuế tối thiểu toàn cầu (TTTC) không phải là điều ước quốc tế, không phải là cam kết quốc tế, không bắt buộc các quốc gia phải áp dụng. Tuy nhiên, nếu Việt Nam không áp dụng thì vẫn phải chấp nhận việc các quốc gia khác áp dụng thuế TTTC, có quyền thu thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam (nếu thuộc đối tượng áp dụng) mà được hưởng mức thuế suất thực tế tại Việt Nam thấp hơn mức tối thiểu toàn cầu 15%, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc ban hành chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu mang lại cho Việt Nam những cơ hội mới, như: tăng nguồn thu ngân sách nhà nước từ phần thu thuế bổ sung, tăng cường hội nhập quốc tế, giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh, đa số ý kiến trong ủy ban cho rằng, cần thiết phải ban hành một văn bản pháp luật để tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thuộc diện điều chỉnh của thuế TTTC có thể kê khai thuế TNDN bổ sung tại Việt Nam, thay vì để họ nộp khoản thuế bổ sung này tại nước mẹ.

Mặt khác, việc sớm ban hành Nghị quyết sẽ thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện thuế TTTC từ 1/1/2024, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về môi trường pháp lý tại Việt Nam.

Thảo luận tại tổ về vấn đề này, việc cần thiết, thậm chí là cấp thiết phải ban hành một nghị quyết nhận được sự đồng tình của các đại biểu đại biểu Quốc hội, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam.

Theo các đại biểu Quốc hội, thực hiện thuế TTTC không mâu thuẫn với quy định về bảo hộ đầu tư với các quy định về đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc, đối xử đầu tư, bồi thường thiệt hại, trưng dụng, chuyển tiền và thế quyền của các hiệp định thương mại tự do, hiệp định bảo hộ đầu tư mà Việt Nam đã ký kết. Vì vậy, Quốc hội cần ban hành Nghị quyết quy định về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu theo đề nghị của Chính phủ.

Thậm chí, có đại biểu còn nhấn mạnh, nếu chúng ta không giải quyết nhanh thì có thể không đón được “đại bàng”.

Tiếp tục giảm thuế GTGT kích cầu tiêu dùng

Cũng trong ngày đầu tuần tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc giảm thuế GTGT và Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về vấn đề này.

Chính sách pháp luật tài chính ngày càng đồng bộ, khả thi, minh bạch
Giảm thuế GTGT góp phầm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, việc lần thứ 3 tiếp tục đề xuất giảm thuế GTGT nhằm kích cầu tiêu dùng. Đề xuất này phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho NSNN cũng như nền kinh tế để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Dự kiến thu NSNN năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT như nội dung chính sách giảm thuế GTGT đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 101/2023/QH15.

Cụ thể là giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 4.175 tỷ đồng/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì tương đương 25.000 tỷ đồng.

Nếu Quốc hội thông qua quyết định này, cả người dân và doanh nghiệp cùng được lợi. Đối với người dân, đây là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này. Việc giảm thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% sẽ góp phần giảm giá bán, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân.

Đối với doanh nghiệp, việc giảm 2% mức thuế GTGT góp phần làm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, từ đó giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, tăng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 29/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về 2 nội dung quan trọng này./.

Quốc hội thảo luận công tác phòng, chống tham nhũng

Trong tuần làm việc từ ngày 20 - 24/11, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, như: các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; thảo luận dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Tuần làm việc này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 2 dự án luật: Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.