tỷ giá hạch toán

Tiếp đến là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác. Cụ thể:

1EURO (đồng tiền chung Châu Âu) = 24.253 đồng

1GBP (đồng bảng Anh) = 32.278 đồng

1CNY (nhân dân tệ) = 3.426 đồng

1HKD (đô la Hồng Kông) = 2.763 đồng

1JPY (đồng yên Nhật) = 181 đồng.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định cũng như quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán KBNN./.

Nguồn: Kho bạc nhà nước