chứng khoán

Hội nghị Thường niên lần thứ 39 của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) tổ chức tại Rio de Janeiro, Braxi. Ảnh: UBCK

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán, Hội nghị Thường niên IOSCO là Hội nghị quốc tế quan trọng bậc nhất dành cho cơ quan quản lý chứng khoán của các thị trường chứng khoán trên thế giới là thành viên của Tổ chức.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đoàn công tác của UBCKNN tham dự các cuộc họp chính: Cuộc họp Tiểu ban Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APRC), Tiểu ban các Thị trường Tăng trưởng và Mới nổi (GEMC), Ủy ban các Chủ tịch (PC) và các phiên họp mở rộng của Tổ chức.

Đoàn công tác Ủy ban đã tham gia bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tiểu ban Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APRC), Tiểu ban Tăng trưởng và các Thị trường mới nổi (GMEC) và các đại diện cho các Tiểu ban tại Hội đồng IOSCO nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Tại Hội nghị Thường niên lần thứ 39 năm nay, ông Greg Medcraft, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Úc đã tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng IOSCO (IOSCO Board). Ông Medcraft đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch IOSCO (IOSCO Chair) vào năm 2013, một năm sau khi IOSCO thiết lập Hội đồng đầu tiên bằng cách sáp nhập Tiểu ban Kỹ thuật, Tiểu ban Điều hành và Ban Tư vấn Tiểu ban các Thị trường mới nổi.

Bên lề Hội nghị Thường niên, đoàn công tác UBCKNN cũng đã gặp gỡ song phương với lãnh đạo Cơ quan các dịch vụ Tài chính Nhật Bản và Cơ quan quản lý thị trường tài chính Pháp. Các bên đã thảo luận trao đổi thông tin quản lý thị trường cùng các đề xuất về hợp tác, chia sẻ thông tin, hỗ trợ đào tạo nhân lực, khảo sát kinh nghiệm về các vấn đề như thanh tra, giám sát, hợp tác quốc tế,... trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên