“Ưu đãi kép” từ VietinBank Securities

Từ ngày 1/6/2024 đến hết ngày 1/10/2024, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities/CTS) ra mắt gói ưu đãi “kép” hấp dẫn, cụ thể như sau:

1. Ưu đãi miễn phí giao dịch cho khách hàng liên kết tài khoản thanh toán VietinBank (VietinBank Ipay) – tài khoản chứng khoán CTS:

- Đối tượng tham gia: Tất cả khách hàng thực hiện kết nối tài khoản thanh toán VietinBank với tiểu khoản .20 của CTS trên app IPAY hoặc app UniMobi tính từ thời điểm triển khai chương trình.

- Chính sách chương trình: Miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở (không bao gồm phí trả Sở 0,027%) đối với nhóm khách hàng này.

2. Ưu đãi “kép” dành cho khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán CTS trực tuyến theo hình thức eKYC:

- Đối tượng tham gia: Khách hàng thực hiện mở tài khoản chứng khoán CTS trực tuyến theo hình thức eKYC.

- Chính sách chương trình: Khách hàng được hưởng đồng thời 2 ưu đãi, gồm:

+ Miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở (không bao gồm phí trả Sở 0,027%) từ ngày 1/6/2024 đến hết ngày 1/10/2024;

÷ Ưu đãi lãi suất vay margin 0,024%/ngày, tương đương 8,76%/năm từ thời điểm khách hàng hoàn thiện hồ sơ gốc mở tài khoản chứng khoán bao gồm hợp đồng giao dịch ký quỹ đến khi chương trình kết thúc.