Theo đó, ngày 30/5/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBCKNN về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN; ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBCKNN; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan UBCKNN; lãnh đạo, công chức các đơn vị: Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Vụ Quản lý chào bán chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị
Ban lãnh đạo UBCKNN, Đảng ủy cơ quan UBCKNN chụp ảnh cùng 2 tân phó vụ trưởng và 1 phó chánh văn phòng được bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã trao Quyết định số 383/QĐ-UBCK ngày 29/5/2023 về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Huyên - chuyên viên chính Thanh tra, giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBCKNN; Quyết định số 388/QĐ-UBCK ngày 29/5/2023 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Việt Nga - chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Quyết định số 382/QĐ-UBCK ngày 29/5/2023 về việc điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Mai - chuyên viên chính Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị
Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn (bên trái) trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Vũ Hoàng.

Tiếp đó, ngày 31/5/2023, tại Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBCKNN về công tác cán bộ, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn đã trao Quyết định số 386/QĐ-UBCK ngày 29/5/2023 về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Vũ Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2023./.