Vi phạm trong lĩnh vực dược, Công ty CP Dược phẩm Hà Tây bị xử phạt 115 triệu đồng
Cục Quản lý dược xử phạt Công ty CP Dược phẩm Hà Tây 115 triệu đồng. Ảnh: TL.

Cụ thể, Công ty CP Dược phẩm Hà Tây (địa chỉ trụ sở chính: số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) có các hành vi vi phạm bị xử phạt như sau:

Thứ nhất, không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với các thuốc: Pharnanca, số giấy đăng ký lưu hành (GĐKLH): VD-28954-18; Dexamethason 0,5mg, số GĐKLH: VD-20727-14; Pecrandil 10, số GĐKLH: VD30394-18; SM. Cefradin 500, số GĐKLH: VD-33785-19.

Cục Quản lý dược nhấn mạnh tình tiết tăng nặng: Công ty CP Dược phẩm Hà Tây có hành vi vi phạm đối với 4 loại thuốc là vi phạm nhiều lần. Hành vi này của công ty đã bị xử phạt 100 triệu đồng.

Thứ hai, không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc để kiểm tra chất lượng đối với thuốc viên nang cứng Pharnanca, số GĐKLH: VD-28954-18 theo yêu cầu tại Công văn số 3937/QLDCL ngày 22/4/2021 của Cục Quản lý dược, hành vi này bị xử phạt 15 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính của Công ty CP Dược phẩm Hà Tây là 115 triệu đồng.