Theo báo cáo của BVSC, dựa theo bảng tiêu chí được đưa ra bởi FTSE trong tháng 3/2018, Việt Nam đã thỏa mãn 8 trong 9 điều kiện kiên quyết để được nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng hai.

Điều đó có nghĩa là khả năng rất cao Việt Nam sẽ được đưa vào danh sách để theo dõi xem xét nâng hạng. Yếu tố duy nhất còn chưa được thỏa mãn là thanh toán bù trừ (Clearing & Settlement).

Cũng theo BVSC, dựa trên tham chiếu từ báo cáo của tổ chức MSCI phát hành vào tháng 6/2018 vừa qua, rất có khả năng là do Việt Nam chưa có trung tâm thanh toán bù trừ (clearing house) riêng biệt. Nếu được vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ phân loại tháng tới và có những sự cải thiện cần thiết để thỏa mãn tiêu chí cuối cùng này, Việt Nam có thể sẽ chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2 vào tháng 9/2019, sau khi đã thỏa mãn điều kiện tối thiểu 1 năm trong danh sách theo dõi của FTSE.

Theo quan sát của BVSC, việc được đưa vào danh sách theo dõi vào tháng 9/2015 đã có tác động tích cực lên thị trường chứng khoán Ả Rập Xê Út. Do vậy, BVSC tin rằng, việc được vào danh sách theo dõi trong kỳ phân loại tháng tới sẽ có tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam./.

D.T