Việt Nam có cơ sở để nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025
Việc nâng cao tính minh bạch, chất lượng công bố thông tin sẽ giúp củng cố niềm tin vào TTCK Việt Nam.

PV: Thưa bà, ngày 27/3 vừa qua, FTSE Russell tiếp tục duy trì thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong danh sách xem xét chờ nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp. Bà đánh giá thế nào về báo cáo phân hạng thị trường của FTSE lần này?

Việt Nam có cơ sở để nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025

Bà Nguyễn Hoài Thu: Việc FTSE Russell tiếp tục để TTCK Việt Nam trong danh sách xem xét chờ nâng hạng không nằm ngoài dự báo của các bên tham gia TTCK. Nguyên nhân là do chúng ta vẫn cần phải giải quyết nút thắt cuối cùng, đó là loại bỏ yêu cầu về ký quỹ trước khi giao dịch (pre-funding) đối với nhà đầu tư (NĐT) tổ chức.

Tuy nhiên, FTSE Russell đang rất tích cực trong việc bàn bạc, trao đổi các giải pháp giúp cho TTCK Việt Nam được nâng hạng. Tổ chức này đã có nhiều buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ để có thể đưa ra giải pháp thống nhất và khả thi nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện tại. Chúng tôi đánh giá rằng, quá trình làm việc của FTSE Russell với các cơ quan quản lý nhà nước và các thành viên tham gia TTCK đã mang lại những kết quả tích cực.

PV: Bà có ý kiến gì về quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan quản lý đối với việc nâng hạng thị trường trong thời qua?

Bà Nguyễn Hoài Thu: Vào ngày 28/2/2024, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2024. Đây là hội nghị quan trọng đối với định hướng và mục tiêu phát triển của TTCK Việt Nam, tiếp theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023, của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030. Tại hội nghị này và trong Quyết định số 1726, Thủ tướng đã đặt ra mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong năm 2025, giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Tài chính, UBCKNN, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xử lý các vướng mắc thuộc trách nhiệm của ngành mình để đáp ứng được quy định tiêu chí nâng hạng TTCK.

Chính phủ đã có những chỉ đạo rất quyết liệt cho việc nâng hạng TTCK, bởi việc nâng hạng có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng NĐT và các doanh nghiệp Việt Nam. Với NĐT trong và ngoài nước, đó là cơ hội để nâng cao giá trị các khoản đầu tư của mình. Với các doanh nghiệp niêm yết và chuẩn bị niêm yết, đó là cơ hội để thu hút thêm vốn phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh với chi phí vốn rẻ hơn. Từ đó, chúng tôi cho rằng, nâng hạng sẽ có tác động tích cực lên cả nền kinh tế.

Việt Nam có cơ sở để nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025

PV: Cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến rộng rãi về thông tư sửa đổi, bổ sung 4 thông tư nhằm tháo gỡ các nút thắt hỗ trợ tiến trình nâng hạng, trong đó có 2 nhóm vấn đề chính là pre-funding và tăng quyền tiếp cận thông tin cho NĐT nước ngoài. Bà đánh giá thế nào về quy định này? Khi thông tư mới được ban hành và có hiệu lực, bà khả năng thực thi và tác động thế nào?

Bà Nguyễn Hoài Thu: Việc loại bỏ yêu cầu pre-funding đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sẽ là yếu tố tiên quyết giúp cho TTCK Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng. Chỉ một thời gian rất ngắn sau Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK do Thủ tướng chủ trì, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo sửa đổi cho các thông tư và lấy ý kiến, trong đó tập trung vào quy trình cho phép NĐT tổ chức nước ngoài mua chứng khoán mà không cần ký quỹ đủ 100% tiền trước giao dịch và tăng quyền tiếp cập thông tin cho NĐT nước ngoài. Điều đó thể hiện sự quyết tâm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nâng hạng TTCK.

Hiện tại, nhiều công ty chứng khoán đã sẵn sàng quy trình cho việc cung cấp dịch vụ cho NĐT tổ chức nước ngoài mua chứng khoán mà không cần ký quỹ đủ 100% tiền. Khi Thông tư sửa đổi được ban hành, tôi cho rằng, những thay đổi và quy định mới có thể được áp dụng ngay vào hoạt động giao dịch của các NĐT. Sau đó, FTSE Russell sẽ cần lấy ý kiến từ các NĐT tổ chức đang đầu tư vào TTCK Việt Nam. Nếu không có trở ngại gì cho việc giao dịch của các NĐT, FTSE Russell sẽ ra quyết định chính thức về việc nâng hạng TTCK Việt Nam.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng, nhiều khả năng FTSE sẽ tiếp tục đưa Việt Nam vào kỳ đánh giá tháng 9/2024 và có thể Việt Nam sẽ được nâng hạng vào năm 2025 theo đúng lộ trình. Bà có dự báo thế nào?

Bà Nguyễn Hoài Thu: Với quyết tâm và nỗ lực rất lớn từ Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước và các thành viên tham gia thị trường, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ FTSE Russell, tôi rất hy vọng mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ đặt ra về việc nâng hạng TTCK trong năm 2025 có thể đạt được.

PV: Xin cảm ơn bà!

Doanh nghiệp cần nâng cao niềm tin cho nhà đầu tư

“Đối với các doanh nghiệp niêm yết, việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch, chất lượng công bố thông tin sẽ giúp củng cố niềm tin của các NĐT vào TTCK Việt Nam. Cần lưu ý quy trình xét duyệt nâng hạng của FTSE Russell và MSCI có bao gồm việc lấy ý kiến của các nhà đầu tư quốc tế” - bà Nguyễn Hoài Thu.