Cụ thể, số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, trong tháng 10 năm 2021, cơ quan hải quan đã làm thủ tục thông quan cho 14 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại, với số lượng là 37,14 triệu chiếc, tăng gấp 2 lần so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 9 năm 2021.

Đáng chú ý trong các tháng trở lại đây kim ngạch xuất khẩu khẩu trang liên tục tăng.

10 tháng 2021, xuất khẩu hơn 359 triệu khẩu trang y tế
Cán bộ hải quan làm thủ tục kiểm tra các lô hàng khẩu trang y tế. Ảnh: Thanh Hoa

Cụ thể, tháng 7 có 12,53 triệu khẩu trang y tế được xuất khẩu thì tháng 8 con số này tăng 24,8%, đạt 15,64 triệu khẩu trang; tháng 9 tăng 6,6%, đạt 16,63 triệu khẩu trang…

Với kết quả nêu trên, tính chung trong 10 tháng của năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 359,34 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại./.