bộ tài chính

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Chính phủ hai nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto đã ký kết Hiệp định khung. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, Hiệp định khung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan sẽ mở lại cơ hội cho các dự án của Việt Nam tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi từ Chính phủ Phần Lan thông qua Chương trình đầu tư công của Phần Lan, thay thế cho Chương trình tín dụng ưu đãi cho Việt Nam mà Chính phủ Phần Lan đã dừng lại từ năm 2014.

Các lĩnh vực ưu tiên tài trợ trong khuôn khổ Chương trình đầu tư công của Phần Lan tập trung vào các dự án góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chống chịu với biến đổi khí hậu và đổi mới sáng tạo; đồng thời giúp Việt Nam tiếp tục tiếp cận với công nghệ và tri thức tiên tiến của Phần Lan.

Việc cam kết nối lại tài trợ cho Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình đầu tư công của Phần Lan chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt tới quan hệ hợp tác phát triển giữa hai nước cũng như sự tin tưởng của Chính phủ Phần Lan vào năng lực quản lý, thực hiện dự án và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký hiệp định khung giữa Chính phủ Phần Lan và Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ Phần Lan về tài trợ thực hiện dự án của Việt Nam, thông qua Chương trình đầu tư công của Phần Lan.

Theo Thứ trưởng, hiệp định khung này giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan sẽ mở lại cơ hội cho các dự án của Việt Nam tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi từ Chính phủ Phần Lan.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ Phần Lan thông qua Chương trình đầu tư công của Phần Lan. Trong thời gian tới đây, Bộ Tài chính và các cơ quan của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Phần Lan để xác định các dự án phù hợp, triển khai trong khuôn khổ Chương trình đầu tư công của Phần Lan, nhằm hướng tới sự thành công của dự án, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà mong muốn, các dự án được triển khai trong khuôn khổ Chương trình đầu tư công của Phần Lan tại Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cao nhất đối với hai nước.

Đại sứ Kari Kahiluoto khẳng định, hiệp định khung được ký kết ngày hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để hợp tác giữa hai nước về kinh tế và các hợp tác đối tác khác, nâng tầm hợp tác song phương giữa hai nước lên một tầm cao mới trong việc chuyển đổi từ hợp tác hỗ trợ, viện trợ sang hợp tác hai bên bình đẳng, cùng có lợi.

"Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư công này sẽ mở ra cơ hội mới cho hai nước cùng phát triển, giúp cho các công ty, doanh nghiệp của Phần Lan tiếp cận thị trường của Việt Nam được tốt hơn", Đại sứ phát biểu./.

Đức Minh