Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong ba chu kỳ hợp tác vừa qua, ILO đã luôn đồng hành cùng với các đối tác ba bên của Việt Nam triển khai hiệu quả chương trình việc làm thỏa đáng, góp phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội.

Việt Nam triển khai hiệu quả chương trình việc làm thỏa đáng
Bà Ingrid Christensen - Giám đốc ILO Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan ký kết Khung Chương trình Quốc gia Việc làm thỏa đáng của Việt Nam giai đoạn 2022-2026. Ảnh: Văn Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, ILO và các đối tác xã hội cần xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai khung chương trình; trong đó ưu tiên tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội cho giai đoạn 2023 - 2030, hỗ trợ quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Với vai trò đại diện cho các tổ chức người sử dụng lao động, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, VCCI kỳ vọng trong giai đoạn 2022 - 2026, chương trình được thiết kế và triển khai theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn và các ưu tiên về lao động, việc làm như: Thúc đẩy cải cách thể chế thị trường lao động; tăng cường các hệ sinh thái thúc đẩy phát triển các ngành theo hướng bao trùm, bền vững; đẩy mạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu của kỷ nguyên số và thế giới việc làm.

Tại buổi lễ, bà Ingrid Christensen - Giám đốc ILO Việt Nam chia sẻ: “Các ưu tiên của Việt Nam về tạo việc làm xanh và năng suất, bảo vệ và an sinh xã hội cho người lao động, duy trì quản trị thị trường lao động và quan hệ lao động hiệu quả được đánh giá cao”.

Những thảo luận ban đầu về việc Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong sáng kiến của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Chương trình thúc đẩy toàn cầu về việc làm và an sinh xã hội hướng tới chuyển đổi công bằng.

Giám đốc ILO Việt Nam tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam, các đối tác xã hội cùng với những hỗ trợ kỹ thuật của ILO sẽ giúp Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 - 2026 được triển khai, giám sát hiệu quả ở cả cấp quốc gia và địa phương. ILO sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội để tạo ra sự khác biệt ở cấp quốc gia và địa phương tại Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, Khung Chương trình Quốc gia Việt Nam-ILO về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 - 2026 phù hợp và đáp ứng nhu cầu của Việt Nam nói chung và công đoàn Việt Nam nói riêng, hướng tới thực hiện mục tiêu về việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người. Công đoàn Việt Nam cam kết sẽ tích cực tham gia trong quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động cụ thể để có thể triển khai thành công chương trình.