Công văn cho biết, xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại công văn số 6039/NBNN-TD ngày 20/8/2014 về việc cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đối với EVNNPC và PEG, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của NHNN về việc Vietinbank được cấp tín dụng vượt các giới hạn vốn tự có đối với EVNNPC và người liên quan, PEG và người liên quan để thực hiện xây dựng, cải tạo, mở rộng mạng lưới điện nhỏ và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng giao Thống đốc NHNN căn cứ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của Vietinbank xác định phê duyệt cụ thể mức cấp tín dụng vượt giới hạn đối với từng dự án cụ thể, bảo đảm việc sử dụng hạn mức tín dụng được cấp đúng mục đích.

Đồng thời, chỉ đạo Vietinbank chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thẩm định, đánh giá hiệu quả, cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với hai đơn vị trên theo quy định pháp luật hiện hành./.

D.T