1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Hồ sơ yêu cầu sẽ được cung cấp miễn phí cho các đơn vị tham gia.

- Địa điểm: Phòng Mua sắm VietinBank; địa chỉ: Tầng 2, 55 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 16/5/2024 đến trước 15h00 ngày 23/5/2024 (trong giờ hành chính).

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

- Địa điểm: Phòng Mua sắm VietinBank; địa chỉ: Tầng 2, 55 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 16/5/2024 đến trước 15h00 ngày 23/5/2024 (trong giờ hành chính).

VietinBank sẽ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đề xuất của các đơn vị theo đúng quy định và sẽ thông báo cho đơn vị được lựa chọn thực hiện Gói thầu “Mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống máy in thẻ MX6100 trong 36 tháng” đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Trân trọng thông báo!