Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) có kế hoạch tổ chức gói mua sắm “150.000 phôi thẻ E-partner Dual Interface dành cho khách hàng thường” sử dụng nguồn vốn chi phí của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.

1 - Phát hành Hồ sơ yêu cầu:

Hồ sơ yêu cầu sẽ được cung cấp miễn phí cho các đơn vị:

- Địa điểm: Phòng Mua sắm – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tầng 2, số 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian: Từ 08h30 ngày 18/8/2022 đến trước 16h30, ngày 29/8/2022 (Trong giờ hành chính).

2 - Nhận Hồ sơ đề xuất:

- Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Mua sắm – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tầng 2, số 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian: từ 08h30 ngày 22/8/2022 đến trước 16h30, ngày 29/8/2022 (trong giờ hành chính).

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đề xuất của các đơn vị theo đúng quy định và sẽ thông báo cho đơn vị được lựa chọn thực hiện gói mua sắm đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng./.