Vietnam airlines

Ảnh: T.L

Theo VNA, khách hàng sẽ có cơ hội dễ dàng nâng hạng thẻ, mua thêm dặm để nhận thưởng và mua thẻ làm quà tặng cho người thân, bạn bè. Cụ thể: để nâng hạng thẻ, khách hàng có thể mua dặm xét hạng với mức giá 2.150 VNĐ/dặm (tương đương 0,1 USD/dặm) hoặc mua chặng bay xét hạng với mức giá 2.150.000 VNĐ/chặng (tương đương 100 USD/chặng). Dặm xét hạng được bán theo gói với giá trị 1.000 dặm/gói, tối thiểu 2.000 dặm cho 1 lần mua. Chặng bay xét hạng được bán tối thiểu 2 chặng cho 1 lần mua.

Để nhận thưởng, khách hàng có thể mua thêm dặm thưởng với mức giá 500 VNĐ/dặm (tương đương 0,025 USD/dặm). Dặm thưởng được bán theo gói, mỗi gói tối thiểu 1.000 dặm./.

Trí Dũng