Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu phát hành có 10 kỳ hạn từ 30 - 84 tháng.

Đây là loại trái phiếu phát hành không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Thời gian dự kiến phát hành trong quý II và quý III/2021. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp.

Mục đích của đợt phát hành nhằm bổ sung vốn cho doanh nghiệp tham gia hợp tác đầu tư cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC) để phát triển Phân khu cao tầng CT02 và các hạng mục hạ tầng của Dự án Cát Bà Amatina.

Dự kiến lãi suất áp dụng cho 4 kỳ điều chỉnh lãi suất đầu tiên (12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành) là 8,5%. Lãi suất áp dụng cho kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo được xác định bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 3%/năm.

Lãi suất cụ thể có thể được điều chỉnh cụ thể phù hợp với tình hình theo thỏa thuận của công ty và nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu.

Kết thúc quý đầu năm 2021, doanh thu của Vinaconex chỉ đạt 952 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, lợi nhuận gộp lại tăng 44,46% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 154 tỷ đồng./.

Hồng Quyên