Theo đó, VNG bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Trần Võ Hiếu Thuận kể từ đầu năm 2022.

Bà Trần Võ Hiếu Thuận sinh năm 1983, mới chỉ được bổ nhiệm chính thức chức vụ Tổng giám đốc công ty từ tháng 5/2021. Theo đó, bà Thuận giữ chức vụ Tổng giám đốc chính thức trong vòng khoảng 8 tháng.

VNG bãi nhiệm Tổng giám đốc 8x ngay đầu năm 2022
VNG bãi nhiệm Tổng giám đốc 8x ngay đầu năm 2022
Hai nguyên Phó Tổng Giám đốc VEC lĩnh tổng cộng 13 năm tù Tổng giám đốc Thuduc House bị bắt tạm giam Ngân hàng Quốc dân miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Hồng Long VMD: Có tới 6 phó tổng giám đốc bị miễn nhiệm cùng lúc

Trước khi chính thức được bổ nhiệm Tổng giám đốc, bà Thuận cũng đã có thời gian 6 tháng nắm giữ vị trí quyền Tổng giám đốc công ty (từ tháng 11/2022 đến đầu tháng 5/2021).

VNG hiện có vốn chủ sở hữu là 1.111 tỷ đồng, tổng tài sản là 2.287 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2021 (cũng là giai đoạn bà Thuận là quyền Tổng giám đốc, sau đó là Tổng giám đốc), công ty đạt doanh thu thuần 152 tỷ đồng, giảm hơn 57% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giai đoạn này là 1,9 tỷ đồng, giảm hơn 95% so với cùng kỳ. Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh âm 254 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm trong 9 tháng đầu năm 2021 chủ yếu do công ty bị đọng tiền nhiều hơn trong các khoản phải thu. Giá trị các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm cuối tháng 9 là 674 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, VNG cũng đang thực hiện đợt chào báo trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành là 500 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Mục đích chào bán trái phiếu nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh.

Lãi suất trái phiếu là 9,5%/năm trong năm đầu tiên và sau đấy thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,28%/năm.

Lãi suất tham chiếu là lãi suất kỳ hạn 3 tháng của Ngân hàng Techcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp thuộc khối ngân hàng bán buôn.