sản xuất

Ảnh: Minh họa

Vốn FDI trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 68 dự án, tổng vốn đầu tư 90,5 triệu USD (chiếm 78% vốn đầu tư ). Tiếp theo là lĩnh vực khai khoáng với 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 151,5 triệu USD (chiếm 27,5% vốn đầu tư). Đứng thứ 3 là lĩnh vực nghệ thuật vui chơi giải trí với 3 dự án 86 triệu USD, chiếm 5% vốn đầu tư.

Đến nay đã có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc, trong đó dẫn đầu là các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc với 40 dự án, tổng vốn đầu tư là 890 triệu USD (chiếm 51,4% tổng vốn đầu tư ), tiếp theo là các đối tác Nhật Bản, Australia vơi số vốn là 147,8 triệu USD, và 136 triệu USD.

Trong số 6 địa phương vùng Tây Bắc, dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài là Lào Cai với 35 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 875 triệu USD (chiếm 50,5% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là Hoà Bình với 33 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 435,4 triệu USD; Sơn La có 10 dự án với 280 triệu USD, Yên Bái 23 dự án với 137,6 triệu USD, Lào Cai với 5 dự án tổng số vốn là 4 triệu USD, tỉnh Điện Biên có 1 dự án có tổng vốn 129 nghìn USD nhưng chuyển đổi thành đầu tư trong nước.

Đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, Vùng Tây Bắc là địa bàn có địa hình núi cao, giao thông đi lại giữa các địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông đang là một rào cản lớn đối với môi trường đầu tư tại vùng, làm tăng chi phí sản phẩm, giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc này cũng gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư nước ngoài vào vùng./.

Trung Ninh