Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, kết thúc năm 2020, công ty đạt doanh thu 713 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 57,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 45,8 tỷ đồng; cổ tức 25% (trong đó đã tạm ứng 10%, còn lại 15%).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, CLH đặt mục tiêu doanh thu giảm 8,5% xuống còn 653 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 39,5 tỷ đồng, giảm 31,2% so với 2020; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15%, giảm 40% so với 2020.

Trong đó riêng quý I/2021, công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 151 tỷ đồng; giá vốn hàng bán chiếm 134 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6,8 tỷ đồng.

Tại đại hội, nhiều cổ đông CLH không hài lòng với kết quả kinh doanh gần đây của công ty. Trong bối cảnh năm 2020 tiếp tục là một năm thuận lợi cho các doanh nghiệp ngành xi măng, tổng lượng xuất khẩu xi măng & clinker đạt kỷ lục 38,02 triệu tắn, tăng 12% so với 2019, nhiều doanh nghiệp trong ngành công bố lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý IV/2020. Thế nhưng tại CLH mặc dù quý IV/2020 doanh thu tăng so với quý IV/2019 nhưng lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 lại chỉ đạt 15,1 tỷ, giảm 20% so với quý IV/2019.

Về nguyên nhân lợi nhuận giảm, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Dũng giải trình rằng do thị trường cạnh tranh, tình hình Covid khiến cho việc sửa chữa dồn vào quý IV/2020 nên lợi nhuận giảm. Tuy nhiên giải thích này của ông Dũng không thuyết phục được các cổ đông.

Các năm qua, cổ đông CLH nhiều lần đòi hỏi công ty phải minh bạch hơn trong mua sắm, đấu thầu, minh bạch hơn trong các giao dịch với bên liên quan, đẩy mạnh việc tinh giản bộ máy, nâng cao năng suất lao động, có chính sách thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cổ đông cũng yêu cầu công ty đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất để góp phần giảm giá thành sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Đối với hợp đồng mua than ký kết với bên liên quan, cổ đông CLH cho biết họ không phản đối việc công ty mua than của TKV, nhưng đề nghị công ty đàm phán để thu được các điều khoản bình đẳng hơn để đảm bảo quyền lợi cho CLH và giảm các điều khoản rủi ro cho công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CLH hiện được giao dịch với giá 22.100 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên