Cụ thể, Công ty cổ phần may Bắc Hà, địa chỉ xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam được xóa nợ thuế xuất nhập khẩu hơn 116 triệu đồng và hơn 2 triệu đồng thuế GTGT (phát sinh trước ngày 1.7.2007), tính đến ngày 1.7.2002 tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng do thực hiện cổ phần hóa…

Hải Anh