Quyết định xử phạt nêu rõ, MIN bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu như báo cáo tài chính quý I, II, III năm 2021, báo cáo tài chính quý III năm 2022, báo cáo tài chính quý III, IV năm 2023, báo cáo thường niên năm 2022, 2023, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, 2023…và một số nội dung khác.

Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 65 triệu đồng đối với TTZ do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

TTZ công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu như báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, II, IV năm 2022, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2021, quyết định số 995/QĐ-CCTKV ngày 29/5/2023 về cưỡng chế tài khoản công ty của cơ quan thuế…

Bên cạnh đó TTZ còn bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần HT group Hòa Bình (ông Hoàng Anh Quyết là Tổng giám đốc của cả 2 công ty), tuy nhiên trên báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 lại không phản ánh nội dung trên./.