Cục dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên

Cán bộ của Chi cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất cấp về cho các địa phương. Ảnh: Nguyên Hoa

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/5, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thực hiện xuất cấp không thu tiền 854,130 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch tiếp nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

Thời gian hoàn thành giao nhận tại tỉnh Đắk Lắk đến hết ngày 31/5/2021.

Trước đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thực hiện xuất cấp không thu tiền 59,805 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Sơn La trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

Thời gian hoàn thành vận chuyển, giao gạo đến hết ngày 15/5/2021.

Khánh Huyền