Theo Quyết định số 127/QĐ-TCDT của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), đến hết ngày 31/3/2024, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất cấp không thu tiền hơn 1.266,829 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023, vận chuyển, giao gạo đến trung tâm 4 huyện (gồm: Quan Hóa là 178,150 tấn; Quan Sơn là 638,055 tấn; Như Xuân 300,716 tấn; Lang Chánh 149,908 tấn), để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Xuất cấp hơn 1.266 tấn gạo hỗ trợ người dân 4 huyện ở Thanh Hóa chăm sóc, bảo vệ rừng
Cán bộ, thủ thủ kho kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho. Ảnh: Đức Minh

Tổng cục DTNN đề nghị Cục DTNN khu vực Thanh Hóa báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và UBND các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân, Lang Chánh để thực hiện xuất cấp gạo theo quy định.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các huyện trên kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định./.