Cụ thể, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN giao Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh xuất cấp không thu tiền 700,995 tấn gạo nhập kho năm 2021, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Nghệ An để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên được giao xuất cấp không thu tiền 807,612 tấn gạo nhập kho năm 2021, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên được giao xuất cấp không thu tiền 360,273 tấn gạo nhập kho năm 2021, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND 2 tỉnh (Đắk Lắk và Gia Lai) để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (trong đó, Đắk Lắk là 206,973 tấn; Gia Lai là 153,3 tấn).

Xuất cấp hơn 1.868 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ 3 tỉnh bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ xuất cấp hơn 153,3 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân ở tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: Khánh Huyền

3 cục DTNN khu vực trên hoàn thành giao nhận gạo đến hết ngày 15/3/2022.

Tổng cục DTNN yêu cầu 3 cục DTNN khu vực trên có trách nhiệm báo cáo UBND 3 tỉnh về việc tiếp nhận gạo để sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng thụ hưởng; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được địa phương phê duyệt, bảo đảm đúng quy định.

Cùng ngày, Tổng cục DTNN có các công văn hỏa tốc đề nghị UBND 3 tỉnh (Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai) sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng định mức theo quy định, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành của địa phương phối hợp với các cục dự trữ nhà nước được giao nhiệm vụ trong việc giao, nhận gạo để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Được biết, ngày 22/2/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 260/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.868,880 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk và Gia Lai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đợt 2).