Xuất cấp hơn 4.880 tấn gạo hỗ trợ 3 tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng
Ảnh minh họa.

Cụ thể, tỉnh Hòa Bình được hỗ trợ 54,78 tấn gạo; tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ 229,47 tấn gạo; tỉnh Sóc Trăng được hỗ trợ 4.596,045 tấn gạo.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương./.