Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 50 tỷ USD trong 11 tháng
Bưởi da xanh Bến Tre là một trong 7 sản phẩm trái cây được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: Khánh Linh

Cụ thể, tháng 11/2022, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản ước trên 4,27 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng 11/2021 và giảm 0,2% so với tháng 10/2022.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch XK ước khoảng 49,04 tỷ USD, tăng 11,8% (so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, XK nhóm nông sản chính trên 20,73 tỷ USD, tăng 6,6%; lâm sản chính khoảng 15,59 tỷ USD, tăng 8,2%; thủy sản đạt 10,14 tỷ USD, tăng 27,0%; chăn nuôi 361,4 triệu USD, giảm 8,4%; đầu vào sản xuất trên 2,2 tỷ USD, tăng 38,1%.

Đến nay, có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị XK trên 2 tỷ USD gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt 12,3 tỷ USD (chiếm 25,0% thị phần); đứng thứ 2 là Trung Quốc khoảng 9,3 tỷ USD (chiếm 18,9% thị phần); thứ 3 là Nhật Bản với giá trị XK đạt 3,9 tỷ USD (chiếm 7,9%); thứ 4 Hàn Quốc với giá trị XK đạt 2,3 tỷ USD (chiếm 4,7%)./.