covid-19

Ảnh minh họa.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 đã xuất quỹ tổng cộng là 4 đợt với tổng số tiền là 282 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo từ Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, tính đến 17h ngày hôm nay, quỹ đã nhận được tổng cộng 8.635 tỷ đồng từ 526.132 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, tài trợ. Sau 4 đợt xuất quỹ, hiện số dư của quỹ là 8.353 tỷ đồng.

Số dư tạm thời nhàn rỗi của quỹ tiếp tục được gửi tại các ngân hàng thương mại có uy tín, có năng lực theo nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh lãi suất. Toàn bộ số tiền thu được nhập quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định.

Cũng đến thời điểm này hiện còn 13 tổ chức có cam kết tài trợ cho quỹ nhưng chưa chuyển tiền đến quỹ hoặc mới chuyển một phần với tổng số tiền gần 36 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 đang tiếp tục đôn đốc các tổ chức này mau chóng gửi tiền đến quỹ.

Vân Hà