cong nghiep

Lĩnh vực chế biến chế tạo thu hút nhiều vốn FDI. Ảnh: ĐT

Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, đến hết tháng 11/2014, tỉnh Đồng Nai xếp thứ 5/50 tỉnh, thành phố có vốn FDI của Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 72 dự án cấp mới và 52 lượt dự án tăng vốn, đạt xấp xỉ 1,4 tỷ USD tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm (chiếm 8,1% tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của toàn quốc).

Về lĩnh vực đầu tư, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký cao nhất là 60 dự án cấp mới, 49 lượt tăng vốn, đạt 1,2 tỷ USD vốn đăng ký và tăng thêm (chiếm 87,4% tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của toàn tỉnh). Tiếp theo lần lượt là các dự án quy mô nhỏ trong lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội; vận tải kho bãi; kinh doanh bất động sản…

Các dự án FDI tại Đồng Nai chủ yếu được đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài. Chỉ có 5 dự án đầu tư theo hình thức liên doanh.

Về đối tác đầu tư, có 14 quốc gia đầu tư vào Đồng Nai trong 11 tháng đầu năm nay, dẫn đầu lần lượt theo thứ tự là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Đối tác Hàn Quốc chiếm đa số với 24 dự án cấp mới, 14 lượt dự án tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 445,6 triệu USD (chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của toàn tỉnh).

Tính lũy kế từ năm 1988 đến tháng 11 năm 2014, Đồng Nai xếp thứ 4/63 tỉnh thành có vốn FDI của Việt Nam (tính cả khu vực dầu khí ngoài khơi) với 1229 dự án còn hiệu lực, đạt 83,07 tỷ USD tổng vốn đầu tư đăng ký./.

Trung Ninh