Vay vốn

Tín dụng chính sách của NHCSXH đã giúp hàng triệu hộ nghèo thoát nghèo. Ảnh: NHCSXH

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), trải qua 13 năm thành lập của (4/10/2002 - 4/10/2015), đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 147.196 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần so với thời điểm nhận bàn giao từ Ngân hàng phục vụ người nghèo - tiền thân của NHCSXH.

NHCSXH cho biết, ngân hàng đã xây dựng mạng lưới hoạt động từ Trung ương đến địa phương với 63 chi nhánh cấp tỉnh, 626 phòng giao dịch cấp huyện.

Nhờ có mạng lưới rộng lớn, nên trong thời gian chưa dài, kết hợp với phương thức ủy thác qua hội đoàn thể, sự tham gia của toàn thể hệ thống chính trị NHCSXH đã tập trung được nguồn lực và chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến tận tay 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách an toàn và tiết kiệm.

Mạng lưới “phủ sóng” rộng khắp của NHCSXH còn được thể hiện ở gần 11 nghìn điểm giao dịch tại xã/phường/thị trấn. Đây là điều kiện tiên quyết để xoá tình trạng xã trắng về tín dụng của nhà nước, “tạo được hệ thống dịch vụ gần dân”.

Điểm giao dịch tại xã còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn chính sách của Nhà nước, thông qua gần 200 nghìn tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn xóm, bản làng, đến tận vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Nguồn vốn chính sách được NHCSXH thực hiện đã giúp hơn 3,6 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 12 triệu lao động, trong đó trên 106 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng được 7,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ trên 3,3 triệu học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng được 484 nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, 3.204 căn nhà ở phòng, tránh bão lụt, gần 103 nghìn căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Với trên 20 chương trình cho vay, hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện là một giải pháp có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn đất nước. Theo Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Văn Bình, cho đến nay, chưa ở đâu trên thế giới có mô hình phục vụ cho người nghèo tốt như ở Việt Nam./.

Diệu Hoa