pvcombank

Tổng tài sản của PvcomBank giảm 910 tỷ đồng, còn 100.656 tỷ đồng. Các tỷ lệ an toàn của PvcomBank đều đảm bảo quy định của NHNN. Dư nợ tín dụng của ngân hàng giảm 5,6% còn 41.119 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm là 4,15%, giảm nhẹ so với mức 4,26% đầu tháng 10. Trong 3 tháng qua, ngân hàng đã tập trung thu hồi, xử lý nợ xấu, và đã thu hồi được 45,6 tỷ đồng nợ của Vinashin, Vinalines.

Trong quý 4, PvcomBank cũng cơ cấu danh mục đầu tư không đạt lợi nhuận kỳ vọng, nhằm giảm chi phí và thu hồi vốn. Cụ thể đã đầu tư thêm 448 tỷ đồng, chủ yếu vào trái phiếu, tín phiếu NHNN, chuyển nhượng được 47 tỷ đồng giá trị đầu tư cổ phiếu, dự án.

Sau khi hợp nhất 2 tổ chức, tổng số nhân sự của PvcomBank cuối năm 2013 là 2.305 người, tăng 86 người với mức lương bình quân là 11,1 triệu đồng/tháng.

Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế chưa khả quan, PvcomBank cho rằng hoạt động kinh doanh của ngân hàng sẽ phải chịu nhiều tác động. Các ngành lĩnh vực bất động sản, sắt thép, vận tải biển phục hồi chậm khiến công tác thu hồi, xử lý nợ và quản lý tài sản đảm bảo sẽ gặp nhiều khó khăn. Hoạt động tín dụng tăng trưởng chậm và lãi suất cho vay theo xu hướng giảm. Chính vì thế, PvcomBank xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014 thận trọng với doanh thu ở mức 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 112 tỷ đồng./.

Tháng 9/2013, Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây (Western Bank) đã sáp nhập, thành ngân hàng hợp nhất có tên gọi là Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank). Tại thời điểm hợp nhất, PvcomBank có quy mô tài sản trên 101.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng được duy trì trong 2 năm 2013 và 2014; tiếp tục tăng vốn lên 12.000 tỷ đồng trong năm 2015.

Hoàng Yến