Hôm qua 24/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã ban hành công văn nhắc nhở các công ty niêm yết nói trên do chậm báo cáo tài chính quý II/2013.

Theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các công ty niêm yết, các công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Thời hạn hoàn thành và công bố báo cáo tài chính quý II/2013 đối với công ty niêm yết không có công ty con chậm nhất là ngày 20/7/2013. Tuy nhiên tới ngày 23/7/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý của các công ty nói trên.

HOSE yêu cầu các công ty này phải khẩn trương nộp báo cáo tài chính quý II/2013 về Sở Giao dịch và kèm theo công văn giải trình lý do chậm nộp báo cáo./.

Hồng Quyên