5.100.000 chứng chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND chính thức giao dịch trên HOSE

HOSE niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch chứng chỉ quỹ EFT KIM GROWTH VN DIAMOND

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.984,88 đồng (theo Công văn số 240423/FUEKIVND-CBTT ngày 23/4/2024 của Công ty TNHH quản lý Quỹ KIM Việt Nam), với biên độ dao động giá ±20%.

FUEKIVND mô phỏng chỉ số VN DIAMOND – chỉ số các cổ phiếu kim cương Việt Nam do HOSE công bố và quản lý, bao gồm tối thiểu là 10 và tối đa là 20 cổ phiếu thành phần.

FUEKIVND là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) do Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam quản lý. Các thành viên lập quỹ kiêm đại lý phân phối gồm Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số VN DIAMOND cùng chiến lược đầu tư thụ động vào các danh mục chứng khoán cơ cấu của chỉ số tham chiếu. Tần suất xác định giá trị tài sản ròng và tần suất giao dịch hoán đổi của quỹ là hàng ngày (ngày làm việc).