Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2014, số lượt công dân đến các cơ quan hành chính Nhà nước để phản ánh, khiếu nại, tố cáo tăng 3,2% so với năm 2013, số đoàn đông người tăng 8,8%; số đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm 7,4%; số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước giảm 2,6%.

Tuy nhiên, số lượt đoàn đông người tiếp tục tăng, có đoàn lên tới vài trăm người với thái độ bức xúc, gay gắt, nhiều lần tập trung vượt cấp lên Trung ương. Vì vậy, trụ sở Tiếp công dân của Trung ương thường xuyên bị rơi vào tình trạng quá tải, nhiều trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo phải chờ đến ngày hôm sau mới được tiếp, hướng dẫn.

Phần lớn các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp là những vụ việc phát sinh từ những năm trước, chưa được giải quyết dứt điểm, có trường hợp đã khiếu kiện từ nhiều kỳ họp Quốc hội, thậm trí từ khóa trước, có trường hợp mặc dù đã được các cấp giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài.

Đáng chú ý, thống kê trên địa bàn cả nước, khiếu nại, tố cáo về đất đai thường chiếm gần 70% số đơn khiếu nại, tố cáo các cơ quan hành chính nhận được; riêng Bộ TN&MT đơn khiếu nại, tố cáo về đất đai chiếm đến 98% số lượng đơn thư nhận được hằng năm.

Tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh: Năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có thể tăng, diễn biến phức tạp; khiếu kiện đông người tại một số địa phương tiềm ẩn nhiều điểm nóng. Các cấp, các ngành cần theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo và chủ động, kịp thời giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để diễn biến phức tạp, đông người ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội./.


Theo chinhphu.vn