tin dung

>> Ngân hàng Nhà nước xúc tiến triển khai tín dụng liên kết 4 nhà

>> Sẽ sớm có gói tín dụng 70.000 tỷ đồng cho bất động sản

Đây là nội dung văn bản số 3128/NHNN-TD ngày 12/5/2014 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc chỉ định 8 ngân hàng thương mại thực hiện thí điểm sản phẩm tín dụng liên kết 4 nhà.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại được chỉ định bao gồm: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Xây dựng Việt Nam (VNCB), Bưu điện Liên Việt, Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Theo văn bản này, mục tiêu chính của việc thực hiện thí điểm sản phẩm tín dụng liên kết 4 nhà là: Góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho bất động sản, hàng tồn kho vật liệu xây dựng; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nợ quá hạn có thể vay vốn, tháo gỡ khó khăn về vốn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục đầu tư, hạn chế tình trạng đầu tư dang dở, lãng phí, giúp dự án có đủ vốn triển khai, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình; Tăng cường sự hợp tác, phối hợp giữa các tổ chức tín dụng trong việc kiểm soát dòng tiền, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu trong hoạt động ngân hàng.

Trong quá trình triển khai sản phẩm tín dụng liên kết 4 nhà, trường hợp phát sinh vướng mắc về cơ chế cần được tháo gỡ, các ngân hàng kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN xem xét, giải quyết.

Định kỳ chậm nhất ngày 12 hàng tháng, các ngân hàng tham gia thí điểm và các ngân hàng khởi tạo chuỗi báo cáo NHNN (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) về kết quả triển khai sản phẩm liên kết 4 nhà.

Hoàng Yến