Theo thông cáo của ADB, Dự án Tổng hợp Cơ sở hạ tầng phát triển nông thôn ban đầu được Ban Giám đốc của ADB phê duyệt vào tháng 10/2007 với tổng chi phí cho dự án là 168,17 triệu USD, trong đó ADB cung cấp 90 triệu USD. Mục tiêu của dự án là các cơ sở hạ tầng nông thôn chủ chốt tại 13 tỉnh ở khu vực miền Trung, bao gồm đường xá nông thôn, hệ thống kiểm soát lũ và thủy lợi, các chợ nông thôn, các chương trình cung cấp nước sinh hoạt và các công trình ven biển.

Tính đến tháng 8/2014, dự án đã đạt được các kết quả dự kiến và đã đóng góp đáng kể vào việc đáp ứng các mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng của các tỉnh nhằm nâng cao năng suất nông nghiệp và các cơ hội việc làm, tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ công cũng như giảm bớt tác động của thiên tai đối với người dân ở vùng nông thôn.

Đại diện ADB cho biết thêm, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều công việc cần phải thực hiện để khắc phục những trở ngại về cơ sở hạ tầng đối với sản xuất, đa dạng hóa cây trồng và tăng trưởng kinh tế.

Do vậy, khoản vay trị giá 85 triệu USD để tài trợ bổ sung cho dự án là sự đáp ứng kịp thời của ADB đối với những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về phát triển nông thôn và nhất quán với chiến lược đối tác quốc gia giai đoạn 2012-2015 của ADB đối với Việt Nam. Nguồn tài trợ bổ sung sẽ hỗ trợ việc cải thiện và mở rộng cơ sở hạ tầng thủy lợi tại 6 tỉnh được lựa chọn trong vòng 4 năm dựa trên những kết quả tích cực mà các tỉnh này đã đạt được trong dự án ban đầu./.

D.T