Agribank tài trợ 10 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội tỉnh Nam Định
Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng trao tặng 10 tỷ đồng tài trợ cho phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế và hỗ trợ người nghèo tỉnh Nam Định. Ảnh: TN

Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư tín dụng tam nông, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ. Song hành với hoạt động kinh doanh, trách nhiệm với đất nước và cộng đồng luôn được Agribank thể hiện qua công tác an sinh xã hội.

Agribank luôn tích cực triển khai rất nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa, nhân văn, hướng tới cộng đồng và vì sự phát triển của cộng đồng. Hàng năm, Agribank đều dành khoảng 400 trăm tỷ đồng để tài trợ vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; tài trợ giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh…

Trong năm 2022, trước những khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, cũng như những biến động mạnh của thị trường tài chính thế giới ảnh hưởng tới hoạt động của nền kinh tế và đời sống của cộng đồng, Agribank đã dành hơn 600 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên khắp các địa phương của cả nước.

Trong dịp chuẩn bị đón Xuân 2023, Agribank dành hơn 90 tỷ đồng phối hợp cùng chính quyền, mặt trận tổ quốc địa phương tại 63 tỉnh thành, tặng quà cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội... Mới đây, Agribank cũng đã tài trợ 5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội tại tỉnh Hải Dương nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023./.