Agribank

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), trong năm 2016, toàn hệ thống Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng là 36.236 món với tổng số tiền 112.368 triệu đồng. Trong đó trả lại cho cá nhân là 34.891 món với tổng số tiền 103.859 triệu đồng; trả lại cho tổ chức là 1.345 món với tổng số tiền 8.509 triệu đồng.

Các chi nhánh trả lại cho khách hàng số tiền lớn trong năm 2016 như: Agribank An Giang trả 2.317 món/tổng số tiền 5.810 triệu đồng; Agribank Nghệ An trả 2.285 món/tổng số tiền 5.299 triệu đồng; Agribank Khánh Hoà trả 2.179 món/tổng số tiền 5.932 triệu đồng; Agribank Hải Dương trả 2.016 món/tổng số tiền 5.878 triệu đồng; Agribank Sơn La trả 1.185 món/tổng số tiền 2.228 triệu đồng; Agribank Bến Tre trả 1.043 món/tổng số tiền 1.658 triệu đồng; Agribank Thanh Hóa trả 1.043 món/tổng số tiền 2.604 triệu đồng; Agribank Bình Định trả 1.039 món/tổng số tiền 3.939 triệu đồng...

Cán cán bộ trả tiền thừa món lớn như: Chị Lê Thị Kim Liên - Agribank Bình Phú trả 600 triệu đồng; anh Lê Hồng Sơn - Agribank Long An trả 550 triệu đồng; Chị Lê Thị Thu Hương - Agribank Khánh Hoà trả 500 triệu đồng; Chị Tạ Bích Ngọc - Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch trả 500 triệu đồng; Chị Phạm Thị Loan - Agribank Hải Dương trả 400 triệu đồng...

Đồng thời, đối với công tác phòng chống tiền giả, trong năm 2016 toàn hệ thống Agribank đã thu giữ 16.019 tờ tiền giả với tổng số tiền là 3.064 triệu đồng, nộp về Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định./.

D.A