Theo đó APH đăng ký chào bán hơn 55,74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100: 40 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền mua được mua thêm 40 cổ phiếu mới), giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 557,4 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, APH cho biết sẽ dùng để mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã Ck: AAA), theo phương thức mua trên sàn và/hoặc mua phát hành thêm để tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 15/3 đến 6/4/2021. Cổ đông đăng ký mua từ ngày 15/3 đến 12/4/2021.

Trên thị trường, cổ phiếu APH chào sàn giao dịch HOSE vào cuối tháng 7/2020 với mức giá 49.800 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu APH đang giao dịch quanh mức 68.200 đồng/cổ phiếu.

Năm 2021, APH đặt kế hoạch lợi nhuận 590 tỷ đồng, gần gấp đôi mức ước đạt của năm 2020. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2020 AAA ước đạt 300 tỷ đồng./.

Hồng Quyên