bac ninh

Thu ngân sách tăng trưởng khá, đóng góp vào tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thành Trung

Trong đó, thu nội địa do cơ quan thuế thực hiện đạt trên 13.762 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan thực hiện đạt 3.425 tỷ đồng; các khoản huy động, đóng góp khác đạt 7 tỷ đồng.

Cụ thể báo cáo của Sở Tài chính Bắc Ninh cho biết, đối với thu nội địa, một số khu vực, sắc thuế có tiến độ thu nộp ngân sách đạt khá là: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 776 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.388 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.577 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 2.623 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân đạt 2.166 tỷ đồng; các khoản thu nội địa khác đạt 1.231 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác thu ngân sách, công tác chi ngân sách trên địa bàn cũng được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả. Cụ thể, tính đến 24/7/2019, tổng số chi ngân sách địa phương là trên 9.050 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 5.319 tỷ đồng; chi thường xuyên là 3.730 tỷ đồng và chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay là 2 tỷ đồng./.

Văn Tuấn