Ban 389 quốc gia

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, diễn ra ngày 29/1, tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng.

Thứ nhất, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai Chỉ thị về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành có liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung văn bản qui phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để tháo gỡ vướng mắc cho các lực lượng chức năng.

Trong năm 2014, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trực tiếp chỉ đạo và tổ chức phát hiện bắt giữ, xử lý nhiều vụ án lớn, như vụ bắt giữ trên 60 tấn dược liệu buôn lậu từ Trung Quốc, 8 tấn bao bì giả tại Hà Nội; vụ 8 xe ô tô tải vận chuyển trái phép 100 tấn hàng lậu tại Hưng Yên; vụ 4 xe ô tô tải vận chuyển trái phép 100 tấn hàng lậu tại Lạng Sơn; vụ bắt giữ 120 tấn hàng lậu tại Quảng Ninh; vụ bắt giữ 52 nghìn bao thuốc lá lậu tại Long An…

Trong đó, ưu tiên sửa đổi, bổ sung văn bản qui định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xây dựng cơ chế đảm bảo kinh phí hoạt động cho các lực lượng chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Triển khai các đoàn kiểm tra, tổ công tác của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương để kiểm tra, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng tình hình tại các địa bàn trọng điểm; điều tra, xử lý vụ việc phức tạp, trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Thứ hai, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ tổ chức đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm theo các chuyên đề chống buôn lậu, quy định rõ trách nhiệm cho từng lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an, quản lý thị trường.

Thứ ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từng bước xã hội hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại thông qua việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, hỗ trợ của các hiệp hội, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng; kịp thời khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích tốt...

Hải Anh