bảo hiểm BIC tra bồi thường

BIC Vĩnh Phúc chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng vay vốn của LienVietPostBank tham gia bảo hiểm tại BIC.

Bên nhận tiền bảo hiểm là gia đình khách hàng Vũ Thị Lộc, người đã không may qua đời do tai nạn giao thông.

Khách hàng Vũ Thị Lộc đã vay vốn với số tiền 41,8 triệu đồng trong kỳ hạn 3 năm từ ngày 14/1/2015 tại Chi nhánh LienVietPostBank Vĩnh Phúc, và đã tham gia sản phẩm bảo hiểm cho người vay vốn BIC Bình An tại BIC Vĩnh Phúc cho khoản vay này.

Do một tai nạn giao thông, khách hàng đã qua đời, BIC Vĩnh Phúc và LienVietPostBank Vĩnh Phúc đã kịp thời thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình khách hàng. Đồng thời, hai bên đã phối hợp cùng nhau hỗ trợ gia đình khách hàng hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được chi trả bảo hiểm theo quy định.

Đây là trường hợp rủi ro đầu tiên của khách hàng LienVietPostBank trong khuôn khổ hợp tác giữa LienVietPostBank và BIC. Theo điều kiện bảo hiểm BIC Bình An, trong trường hợp này, BIC sẽ thay mặt khách hàng trả nốt phần gốc và lãi của khoản vay tại thời điểm khách hàng tử vong cho LienVietPostBank là 41,1 triệu đồng.

Được biết, BIC và LienVietPostBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện từ năm 2014. Theo đó, trong lĩnh vực hoạt động của mình, các bên sẽ giới thiệu và tạo điều kiện hỗ trợ cho nhau tiếp cận với những khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm.

Trong lĩnh vực phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance), BIC và LienVietPostBank đang hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm ô tô tại các điểm giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc, bao gồm cả thu hộ phí bảo hiểm đối với khách hàng có hoặc không có tài khoản tại ngân hàng; sản phẩm BIC Bình An hiện cũng đang được một số công ty thành viên BIC và chi nhánh LienVietPostBank hợp tác phân phối. Hai bên đang nghiên cứu triển khai sản phẩm này trên toàn hệ thống LienVietPostBank trong thời gian tới./.

H.C