BIC

Chương trình “Đánh giá năng lực hoạt động DN” do Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp; Hội Kế toán – Kiểm toán Việt Nam, Hội các nhà Quản trị DN Việt Nam phối hợp Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức thực hiện.

Thông qua việc tổng hợp, phân tích các báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của 1.088 DN niêm yết trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam theo quy định nghiêm ngặt và chuẩn mực quốc tế, Ban Tổ chức chương trình đã lựa chọn ra 147 DN đạt chỉ số năng lực tài chính tốt, đứng đầu các nhóm ngành và các DN tham gia chương trình về: chỉ số đòn bẩy tài chính, chỉ số hiệu quả kinh doanh, chỉ số thanh toán, chỉ số sinh lời, chỉ số bảo toàn vốn và các chỉ số khác.

Trong nhóm ngành bảo hiểm, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) là một trong số ít các công ty lọt vào danh sách các DN có chỉ số tài chính tốt của chương trình.

BIC chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 9/2011. Kể từ đó đến nay, BIC luôn nằm trong top các công ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Tính đến hết năm 2014, tổng vốn điều lệ của BIC đã đạt trên 762 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng khi BIC hoàn tất dự án bán cổ phần chiến lược. Đặc biệt, với kết quả kinh doanh khả quan và tình hình tài chính tốt trong 5 năm gần đây, BIC đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới A.M. Best định hạng năng lực tài chính ở mức B+ và định hạng năng lực tổ chức phát hành ở mức bbb-. Đây là kết quả rất khả quan đối với xếp hạng tín nhiệm lần đầu của DN, mở ra cơ hội để BIC tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, tiếp tục mở rộng đầu tư ra nước ngoài và thu hút nhà đầu tư chiến lược tiềm năng./.

H.C