nem

Ảnh: TL.

Cụ thể, tài sản đấu giá là khoản nợ phát sinh từ đầu tư trái phiếu của Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Archplus tại BIDV. Tổng dư nợ tính đến ngày 15/4/2021 là 498 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 257 tỷ đồng, nợ lãi 173,8 tỷ đồng, phí phạt quá hạn 67 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương với 10% giá khởi điểm của tài sản được làm tròn là 49,8 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của khoản nợ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có diện tích 1.431,3m2 tại số 545 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Khoản nợ còn được đảm bảo bởi 3 triệu cổ phần của ông Trương Việt Bình tại Công ty CP Thời trang NEM và bảo lãnh thanh toán của Công ty CP Thời trang NEM. Ông Trương Việt Bình hiện là người đại diện theo pháp luật của cả 2 đơn vị là Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Archplus và Thời trang NEM, trong đó tại NEM, ông Bình kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc./.

Văn Nam